Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Konsert 9. og 12. mai

Visst skal våren komme!
Konsert med Lund kirkekor, Tveit og Hånes kirkekor, og Grimstad kirkekor