Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Informasjonsmøte for nye konfirmanter (2005-kullet) – torsdag 23. mai klokka 18

Til deg som vurderer konfirmasjon i kirka: Vi ønsker gjerne å få vist deg litt av hva vi kan tilby her i Hånes kirke!

Derfor inviterer vi deg og dine foreldre/foresatte til et informasjonsmøte om konfirmanttiden. Her vil vi gi deg en presentasjon av hva du kan forvente deg og et omriss av konfe-året. I tillegg blir det selvfølgelig god mulighet for å stille spørsmål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 23. mai klokka 18-19 i Hånes kirke.

Du er hjertelig velkommen – uansett om du er døpt eller ikke – om du er sikker eller usikker – troende eller tvilende.. Håper vi sees!

Kvelden blir ledet av Linn Mørland (kateket og konfirmantansvarlig) og Olav Trømborg (Sokneprest og konfirmantleder).