Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

TÅRNAGENTHELG

Bli med på Tårnagenthelg!

Vi har sjekket at det er godt med edderkoppspinn i labyrintløypa, vi har øvd på å etterforske og pusset forstørrelsesglasset og de sorte solbrillene. Nå gleder vi oss stort over å kunne invitere deg til Tårnagenthelg i Hånes kirke lørdag 23. og søndag 24. mars!

Hånes menighet inviterer denne helgen andre- og tredjeklassinger på Hånes til å være tårnagenter i kirken. Agentene vil i løpet av disse dagene løse oppdrag og mysterier, høre bibelfortellinger, og bli kjent med barna på Mohkattam som er et søppelfjell i Kairo, Egypt. På søndagen vil alle som kommer til kirken få vite litt om hva Tårnagentene har funnet ut.
Alle agentene bor hjemme, men vil være sammen både lørdag og søndag. Agenthelga begynner i Hånes kirke lørdag 23. mars kl. 13.00. Vi holder på til kl. 18.00. Søndag treffes vi igjen kl. 09:30 og holder på til kirkekaffen er ferdig ca. kl. 13.00. Foreldre, søsken, naboer, faddere og venner inviteres til Supersøndag kl.11.00, som selvfølgelig preges av Tårnagentene. Vi satser på super helg, med mange barn! Eller rettere sagt; Agenter.

Englevakter.

Til dere som har en villig tårnagent i hus. Vi håper på en fin gjeng med englevakter også i år. En englevakt er en som er med noen timer i løpet av helgen. Det vi trenger englevakter til er følgende: Hjelp på kjøkkenet i forbindelse pizzaen (som blir bestilt) // voksenstøtte under agentenes oppdrag // de praktiske småtingene underveis som gjør at opplegget flyter fint // nok voksne til at alle barna blir sett og møtt.
Foreldre, besteforeldre, faddere, onkler og tanter kan alle være englevakter.
Hvis du har lyst til å bake en agentkake – så er vi også veldig glad for det!

Påmelding/Pris

Påmelding for agenter og englevakter skjer innen mandag 18. mars.
Send påmelding til: petter.tanggaard.lomeland@kristiansand.kommune.no
Eller send en sms til 97595285, husk å få med alle opplysningene på påmeldingen (se ark nr.2).
Prisen for helga er 250,- dette dekker mat og materiell + boka agentene får utdelt på søndagen. Dersom vanskelig økonomi forhindrer deg i å melde på barnet ditt, tar du kontakt med oss, så finner vi en løsning.

 

Informasjon ved påmelding:

Navn på agent:
Adresse:
Spesielle ting vi bør vite (allergier m.m.):
Er det ok barnet er med på bilder fra arrangementet som kan brukes i menighetsblad / nettside? JA___ eller NEI____

Navn foresatt 1:
Mobil:
E-post:
Kan være englevakt: JA / NEI

Navn foresatt 2:
Mobil:
E-post:
Kan være englevakt JA / NEI

Andre englevakter:_____________________________mobilnr:______________________