Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

SuperOnsdag blir SuperTorsdag

Første SuperTorsdag blir 17. januar kl 1600

Se mer info her