Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Lager / hyller – dugnad

Er du nevenyttig og flink til å se løsninger?

Vi trenger en eller to personer til å bli med å se på gode løsninger for lagringsmuligheter i kirka vår.  Bla. trenger vi gode hylleløsninger i kjeller og noen andre små forbedringer.

Kan du tenke deg å bidra med dette så ta kontakt med kirketjener Åse på tlf. 909 73 047 eller mail:  ase.loland.fredheim@kristiansand.kommune.no