Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Sommerens gudstjenester i Hånes kirke

17/6 – kl.11.00 v/ Linn Mørland og Olav Trømborg (SuperSøndag)

24/6 – kl.11.00 v/ Olav Trømborg

8/7 – kl.17.00 v/ Eivind Martinsen

22/7 – kl.11.00 v/ Jens Olai Justvik

5/8 – kl.11.00 v/ Jens Olai Justvik

19/8 – kl.11.00 v/ Olav Trømborg og Petter Tanggaard Lomeland (SuperSøndag)

Søndagene i partallsukene t.o.m. 12/8 er det gudstjeneste i Tveit kirke kl.11.00.