Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Velkommen til konsert med Hånes og Tveit kirkekor!