Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Internasjonalt fellesskap

Velkommen til festsalen Hånes kirke tirsdag 13. februar klokka 18.00

Det blir åpen samling med kaffe, te, litt kaffemat og mye god samtale.
Velkommen til en hyggelig kveld med godt fellesskap.

Hilsen Flerkulturell Gruppe