Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Savnet tøy og utstyr?

dav

Vi har en del gjenglemt tøy og utstyr som vi kunne ønske kom tilbake til rette eiere.  Se om du finner noe av ditt under på bildene.  Ta så kontakt med oss innen onsdag 10. jan.  Resterende vil bli sendt til trengende i Russland:)

dav

dav

dav

dav

dav

dav