Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

SPOR – et kurs om å følge Jesus i vår tid

Bli med på et spennende kurs om hva det vil si å følge Jesus i våre dager!

Vår egen sokneprest, Olav, har vært med og laget dette kurset i samarbeid flere sentrale personer i Korsvei-bevegelsen, bl.a. Knut Grønvik, Ingrid Eidem og Magnus Malm.

«Hva vil det si å være Jesu disippel ved begynnelsen av det tredje årtusen?» Korsvei reiser dette spørsmålet – og peker med sine fire veivisere i retning av et svar: Søke Jesus Kristus, Bygge fellesskap, Leve enklere, Fremme rettferdighet.

SPOR-kurset består av 6 temasamlinger med følgende temaer: Disipler // Søke Jesus Kristus // Bygge fellesskap // Leve enklere // Fremme rettferdighet // Veivalg.

Hvem er kurset for? Kurset kan gjennomføres i menigheter og ulike kristne fellesskap. Både «garvede kristne» og «nysgjerrig søkende» kan ha glede av det – gjerne sammen. Eneste forutsetning er et ønske om å lære mer om hva det vil si å følge Jesus i vår tid.

Samlingene er på følgende tirsdag i oddetalsuker: 26/09 // 10/10 // 24/10 // 07/11 // 22/11 //06//12.
(merk: de to siste er på onsdager).

Alle samlingene er fra 19.00 – 21.30 med unntak av  24.10 som begynner kl 18.30.

Vi anbefaler sterkt å få med seg alle samlingene, men det ingen nødvendighet.

Link til mer om info om kurset: www.korsvei.no/spor (Dette er ikke vår side, så se bort fra siste avsnitt)