Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

TEMA-UKE: MENNESKER PÅ FLUKT

I forbindelse med Verdens flyktningdag 20. juni arrangerer Kirkens internasjonale fellesskap og Domkirken temauke om mennesker på flukt. En rekke arrangementer vil finne sted, og Domkirken vil ha ulike bønnestasjoner med visuelle uttrykk i kirken for mennesker på flukt.

Det kommer kanskje ikke så mange flyktninger til Norge for tida, men ute i verden er situasjonen fremdeles svært alvorlig. Sannsynligvis er det i dag mer enn 65 millioner mennesker på flukt. Ifølge Flyktninghjelpen måtte i snitt en person hvert sekund i 2016 forlate sine hjem på grunn av farer som truet, vold eller naturkatastrofer. Derfor er det viktig at vi markerer denne dagen skikkelig, i solidaritet med, og bønn for alle som er på flukt.