Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Glimt av… SAMMEN //en temakveld om felleskap

MANDAG 3. APRIL KL. 19 – 21

I Bibelen står det mye om kirke og hva det er å være et menighetsfellesskap. Likevel føler noen seg «innafor», andre «utafor» – hvorfor er det sånn? Er det viktig for oss å tilhøre et fellesskap? Hva må til for å føle tilhørighet? Hvordan finne sin «plass» i fellesskapet? Og hva sier egentlig Bibelen om kirken og menigheten. Mange spørsmål! Kanskje vi i fellesskap kan finne svar på noen av dem.

 

Velkommen til ny «Glimt av..» kveld i Hånes kirke. Disse kveldene er enkle i oppbyggingen og vi varierer mellom;

// Tema – SAMMEN. Hva er det å være menighet, og hva kan det bety for oss? //

// Kveldsmat – vi spiser sammen og har samtaler om tema rundt bordene //

// Kveldsbønn med fortelling //

Kvelden er ved diakon Petter Tanggaard Lomeland og kateket Linn Mørland.

Du er hjertelig velkommen!