Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Internasjonalt fellesskap

Velkommen til samling i festsalen i Hånes kirke tirsdag 24.januar kl 18.00-20.00!!