Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Fest for dåpsforeldre / LIV&TRO / 2017

Fest for dåpsforeldre

Dato: 11/1 – 17 kl: 20.00 – 22-00

  • Med denne festen ønsker vi å løfte dere frem og heie på det valget dere gjorde da dere bar deres barn til dåpen. Samtidig ønsker vi å skape en arena hvor dere kan møte andre som er i samme livssituasjon, og som bor på Hånes.
  • Programmet består bl.a. «tidsriktig» kveldsmat, Quiz, en foreldres fortelling, kaffe og den gode samtale.
  • Påmelding innen 3/1 til Petter, på 97595285 eller petter.tanggaard.lomeland@kristiansand.kommune.no

 

LIV&TRO

Datoer: 31/1, 7/2, 14/2, 21/2. Kl: 20.00 – 21.30

  • Er en serie ettermiddager for dåpsforeldre. Det å døpe barna våre skaper ofte en del undringer i oss. Om Gud og Jesus og livet. Om hvem er «jeg» oppe i alt dette.
    LIV & TRO er et tilbud til dere som ønsker å fortsette den undringen sammen med andre i samme situasjon.
  • Påmelding innen 23/1 til Petter, på 97595285 eller petter.tanggaard.lomeland@kristiansand.kommune.no

 

Hjertelig velkommen