Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Julelunsj for seniorer

seniorer

Tirsdag 13.desember 2016 kl.12-14.

Program

Bordet dekkes med deilig mat, kaffe og kake.

Barnegruppe fra Jordbærveien barnehage går i Lucia-tog for oss.

Andakt ved sogneprest Olav Trømborg.

Sang og musikk ved kateket Linn Mørland og organist Kristian Woxmyhr.

Trosopplærer/diakon Petter Tanggaard Lomeland leder samlingen.

Lotteri med fine julepremier!

 

Påmelding innen søndag 11.desember til daglig leder Tone Schalla på telefon 38 19 69 10 / 99 29 81 33 eller på mail tone.schalla@kristiansand.kommune.no