Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

TV-AKSJONEN 2016

Årets TV-aksjon er til inntekt for Røde Kors sitt arbeid blant mennesker rammet av krig og konflikt. Mer aktuelt og meningsfylt kan det knapt bli! Bli med å gå årets viktigste søndagstur! Gå inn og meld deg som bøssebærer på www.blimed.no Du kan også melde deg pr sms til 97595285 (Petter Tanggaard Lomeland). Sms’n må inneholde: Bøssebærer, fullt navn og adresse.

Bøssebærerne går ut fra Hånes kirke kl. 16.00. Møt gjerne opp fra 15.45.