Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

NYTT NØKKELSYSTEM – Kom og bytt nøkkel!

Til medhjelpere som har nøkkel:  Ta kontakt med Lillian i ganga etter gudstjenesten søndag 20.09 for å få ny nøkkel.

Om du ikke kan komme da, ta kontakt med Tone eller Lillian senere.