Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

INTERNASJONALT FELLESSKAP

Vi inviterer til  Internasjonalt Fellesskap i festsalen Hånes kirke tirsdag 27. september

kl 18.00 til 20.00

Temaet for kvelden er:

Inkludering og medmenneskelighet

Vi får besøk av Monica Strandmyr fra Refugee Welcome to Agder, som blant annet vil snakke om medmenneskelighet og hvorfor det er så viktig med språk og inkludering. Vi må ikke være naive i våre handlinger, men samtidig åpne oss opp og gjøre vårt beste for at vi alle skal leve godt sammen i et inkluderende samfunn.

Hva krever det av oss for å ivareta tryggheten vi er vant til i samfunnet med alt det nye rundt oss?

Vi ønsker alle på Hånes velkommen til et Internasjonalt Fellesskap.

Med hilsen

Flerkulturell Gruppe