Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Har du lyst?

Vi trenger:

  • Teknikere og kirkeverter til gudstjenestene
    • Teknikerne sørger for at det er lyd i mikrofoner og betjener pc/prosjektor til sangen m.m.
    • Kirkeverter ønsker velkommen i døra, tar inn takkoffer, er medhjelpere ved nattverd. Ved «enkel kirkekaffe» koker de kaffe.

Det trengs ikke forkunnskaper. Alle får nødvendig opplæring!

Er du interessert?

Ta kontakt med Tone på kontoret, tlf. 38 19 69010 eller mail: haanes.menighet@kristiansand.kommune.no