Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

INTERNASJONAL SAMMENKOMST 27.JANUAR KL. 18.00

Vi inviterer til internasjonal sammenkomst i festsalen i Hånes kirke onsdag 27 januar kl 18.00 til 20.00.

Denne gangen serverer vi smakebiter fra et internasjonalt kjøkken, Kurdistan, Eritrea og Kambodsja.

Flerkulturell Gruppe er tilknyttet diakoni arbeidet i Hånes menighet og er etablert som møteplass for de forskjellige nasjonalitetene på Hånes. Vi ønsker at møteplassen skal gi økt kulturell forståelse, vennskap og nærhet mellom alle i bydelen.

Benytt denne anledningen til å bli kjent med noen nye på Hånes!

Ta med naboer og kjente og kom!

Med hilsen

Flerkulturell Gruppe

internasjonale flagg

IN ENGLISH:

We invite to an international gathering in the banquet hall in Hånes Church Wednesday, January 27 th at 18:00 to 20:00.

We wish to give you a taste of international cuisine with contributions from Kurdistan, Eritrea and Cambodia.

Multicultural Group is a part of the diaconal work in Hånes congregation and is established as a meeting place for the different nationalities at Hånes. We want this meeting place to provide a greater cultural understanding and friendship among all local inhabitants.

Take this opportunity to get to know someone new at Hånes!

Bring friends and neighbors and join us at the gathering!

With regards

Multicultural Group

internasjonale flagg