Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

JULENS GUDSTJENESTER

Søndag 13.desember kl 11.00: Gudstjeneste.

Søndag 20.desember kl. 19.00: G19 – gudstjeneste.

Julaften, 24. desember kl. 14.00: Julegudstjeneste.

Julaften, 24. desember kl. 15.30: Julegudstjeneste.

1. juledag, 25. desember kl. 12.00 (Merk tiden!): Høytidsgudstjeneste.

1. nyttårsdag, 1. januar kl. 19.00: Fellesgudstjeneste i Søm kirke.

Påmelding
På grunn av kun 50 plasser må vi nå ha påmelding til gudstjenestene. Du melder deg på søndagens gudstjeneste ved å trykke på denne lenken. Dere kan også melde dere på ved å ringe eller sende melding til Wenche Somdal på 92846863.

Smittevern på alle gudstjenester:
Vi kan være opp til 50 men må huske smittevernsreglene:
– Håndhygiene (vi har rikelig med antibac ved inngangen)
– En meters avstand til dem som ikke er av samme kohort
– Alle som kommer må være symptomfrie
– Alle må registreres

VEL MØTT TIL HÅNES KIRKE I JULEN!