Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

JULENS GUDSTJENESTER

Søndag 17.desember kl. 17.00: G17 – gudstjeneste ved Olav Trømborg – gjest er Vidar Blakseth. Søndagsklubb.

Julaften, 24. desember kl. 14.00: Julegudstjeneste ved Olav Trømborg – sang ved Hånes barnegospelkor.

Julaften, 24. desember kl. 15.30: Julegudstjeneste ved Olav Trømborg – sang ved Elin Kirkhus Johansen.

1. juledag, 25. desember kl. 12.00 (Merk tiden!): Høytidsgudstjeneste ved Olav Trømborg – sang ved Elin Kirkhus Johansen.

1. nyttårsdag, 1. januar kl. 17.00: Fellesgudstjeneste i Søm kirke.

VEL MØTT TIL HÅNES KIRKE I JULEN!