Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Kirkevalget. Nytt menighetsråd.

Kirkevalget er vel overstått og etter at over 400 mennesker på Hånes har gitt sin stemme til menighetsrådet og/eller bispedømmerådet, er listen for Hånes menighetsråd nå klar. Navnene er satt opp i rekkefølge med den som fikk flest stemmer øverst.

  1. Oddvar Fredheim
  2. Rune Mørland
  3. Kristin Wallem Timenes
  4. Elin Saltrøe
  5. Lillian Helene Bondø Bjørnestad
  6. Trine Voreland

 

1.vara Gerd Sigfrid Ytre-Eide
2.vara Lars Bjørgulv Hollerud
3.vara Else Johanne Wallem Aasdal
«Slenger»: Dag Kvarstein, 4.vara.

Resultatet fra Bispedømmerådsvalget foreligger ikke ennå.