Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Høstsang

Etter gudstjenesten søndag 6. september blir det ny sangtime i Hånes kirke. Tema for sangstunden er: fossen, og det er kirkekoret og organist Håkon Sødal som står for opplegget. Velkommen til å legge din stemme til i et 30-40 minutters sangprogram.