Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Det flerkulturelle Hånes

alasonTirsdag 15. september kl.18.00 arrangeres en menighetskveld, der vi får en spennende gjest. Det er lokalpolitikeren Abdullahi Alason fra IMDi, som er kjent for sitt engasjement for integrering og det flerkulturelle samfunn, formidler sine tanker om hvordan kirken kan brukes av mennesker fra ulike kulturer. Enkel bevertning. Møtet vil tolkes og det vil være barnepassere der for å passe barna. Arrangør: Diakoniutvalget.

Velkommen!!