Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Sommer- og valg-informasjon

Sommerbrev
Her er en oversikt over sommerens offentlige gudstjenester, kontorets åpningstider, samt litt valginformasjon.

Sommerens gudstjenester
I sommer alternerer gudstjenestene mellom Hånes sokn og Tveit sokn:

Søndag 28. juni kl 1100
GUDSTJENESTE i Hånes kirke, ved Theis Salvesen. Nattverd.

Søndag 5. juli kl 1100
GUDSTJENESTE i Tveit kirke, ved Theis Salvesen. Nattverd.

Søndag 12. juli kl 1100
GUDSTJENESTE i Hånes kirke, ved Theis Salvesen. Nattverd.

Søndag 19. juli kl 1100
GUDSTJENESTE i Tveit kirke, ved Olav Trømborg. Nattverd.

Søndag 26. juli kl 1100
GUDSTJENESTE i Hånes kirke, ved Olav Trømborg. Nattverd.

Søndag 2. august kl 1100
GUDSTJENESTE i Tveit kirke, ved Olav Trømborg. Nattverd.

Søndag 9. august kl 1100
GUDSTJENESTE i Hånes kirke, ved Olav Trømborg. Nattverd.

Annet

KIRKETJENER-VIKAR
Vi trenger en person til å være kirketjener-vikar søndag 16. august, pga ferie-avvikling. Vi lar utfordringen gå gjennom nyhetsbrevet, og håper det vil melde seg en som kan påta seg dette oppdraget (om nødvendig med litt opplæring i forkant).
Også fremover trenger vi (ulønnede) medarbeidere til enkelte kirketjener-oppgaver og kirkevert-oppgaver, så det er bare å ta kontakt med kirkens kontor for å få mer informasjon, om du er interessert.

SOMMER-BETJENING
Hånes kirkes kontorer vil være normalt betjent ut juni, med åpningstid tirsdager og torsdager fra kl 1000 til 1400. Utover dette bør man gjøre forhåndsavtaler med den ansatte man ønsker å treffe. I juli og første uken i august er kontorene stengt. I denne perioden kan man kontakte Kirkens Servicetorg (tlf: 38 19 68 00 – eller epost: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no).

DAGLIG LEDER
Fra begynnelsen av august er Tone Schalla tilbake som daglig leder i Hånes menighet, etter at Håkon Sødal har vikariert for henne siste skoleår. Vi ønsker Tone hjertelig velkommen tilbake i hennes rolle som daglig leder, i første omgang i 50% stilling.

MENIGHETSRÅDSVALGET 2015
Her er kandidatlisten til menighetsrådsvalget i Hånes, 2015: – Rune Mørland – Elin Saltrøe – Lars Bjørgulv Hollerud – Gerd Sigfrid Ytre-Eide – Oddvar Fredheim – Kristin Wallem Timenes – Lillian Helene Bondø Bjørnestad – Else Johanne Wallem Aasdal – Trine Voreland Valget avholdes på Hånes skole samtidig med kommune- og fylkestingsvalget, mandag 14. september kl 0900-2100. Det er også mulig å stemme etter gudstjenesten søndagen i forveien, 13. september – frem til kl 1300.

Det kirkelige manntallet Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på Kirkens Servicetorg, Gyldenløves gate 9, Kristiansand – i perioden: 10. august – 1. september.

Forhåndsstemming Kan du ikke stille på valgdagen(e), er det mulig å forhåndsstemme på Kirkens Servicetorg, Gyldenløves gate 9 (vis a vis Domkirken) – i perioden: 10. august – 11. september, i kontorets åpningstid (mandag til fredag kl 0900-1500).