Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Randesund og verden under Første verdenskrig

Søndag 9. november markerer vi hundreårsminnet for Første verdenskrig. Denne sjokkerende hendelsen i Europas historie er ikke noe man feirer; men noe man drar lærdom av. Derfor inviterer Hånes menighet, sammen med Randesund Historielag til et kulturarrangement der Første verdenskrig står i fokus.

Hvorfor?
De fleste av oss er jo ganske godt kjent med Andre verdenskrig, både bakgrunnen, de viktigste begivenhetene – og hva krigen gjorde med folk og land. Men Første verdenskrig var kanskje en vel så katastrofal hendelse for det «fremadstormende» og optimistiske Europa rett etter forrige århundre-skifte. Hva var det som gjorde at de tradisjonelt sett «kristne» nasjonene kunne sette i gang et slikt ragnarokk? Dette skal vi belyse ved et kåseri av Arne Rosenvold, tidligere rektor på Kristiansand Katedralskole.

Tidstypisk musikk og tidstypisk mat
Men det blir også rikelig med musikk – hundre år gammel musikk – av alle genre (fra amerikansk populærmusikk til moderne kunstmusikk). Pianisten Bård Dahle spiller sammen med kantor Håkon Sødal, og Hånes og Tveit kirkekor under ledelse av Ruth Loland Sandvik blir også med. Som start på programmet blir det servert tradisjonsmat – også dette tidstypisk! Programmet starter når gudstjenesten – G17 – er slutt . Vi regner med at maten begynner å serveres ca kl 1815, og så går vi etter hvert over i kulturprogrammet.

Utstilling
Hånes menighets kunstutstilling er også knyttet opp mot dette arrangementet. Derfor illustrerer vi denne artikkel med et utsnitt av ett av bildene til utstilleren, Olga Grimsmo Nilsen, kalt: «Åpent sår.»

Alle hjertelig velkommen!
Velkommen – om du hører til Hånes menighet, en tilstøtende menighet – eller for så vidt hvor som helst fra! Dette arrangementet er åpent for alle. Vi tar ikke inngangspenger, men kollekt til dekning av utgiftene.