Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Kunstutstilling i Hånes kirke

Søndag 26. oktober åpner Hånes kirkes første lokale «høstutstilling».

Det er Olga Grimsmo Nilsen, som har atelier på Flekkerøya, som stiller ut noen av sine verk. Kunstneren vil være tilstede på åpningen som skjer etter kirkekaffen (dvs ca 1230) på førstkommende søndag.

Kirkeåret danner noe av rammen for utvalget av bilder; fra Bots- og bønnedag (26. oktober), til Allehelgensdag (2. november) – til minnemarkeringen av at det er hundre år siden Første verdenskrig begynte (ved et eget kulturarrangement i Hånes kirke).

Ved denne utstillingen er et lite knippe tresnitt valgt ut, der de kan sies å tilhøre et felles tema: ”Barnet i Oss”, med undertitler som; «Utfordringer»,  «Relasjoner», «Engler», «Sanger» og «Eventyr». Motivene er enkle og naive i streken, slik barn spontant og ærlig uttrykker seg, men titlene forteller ofte om en voksen tanke, og kan speile livet på godt og vondt, der mange vil kjenne seg igjen.

Tegningene har et annet uttrykk, motivene er nøye studert med mange detaljer, modellert med blyanten. Figurative, gjenkjennelige motiver er ofte metaforer for en dypere tanke, og gir, på samme måte som tresnittene, tanker om livet.

Ved denne utstillingen vises et mindre antall bilder der det handler om døden som en del av livet, og hva jeg er laget av og hvordan jeg bruker livet mitt.

Utstillingen vil være tilgjengelig når det ellers er åpent i kirken i forbindelse med arrangementer, eller etter egen avtale – frem til og med 16. november.

Arr. Kulturutvalget