Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

KOR

Soul Children har dessverre ingen dirigent og vi starter beklageligvis ikke opp koret nå på nyåret. Menighetsrådet vil gjerne rette er stor takk til Linn Mørland som, frivillig medarbeider, startet opp og ledet koret i en årrekke. Takk til andre ledere som har vært med gjennom årenes løp og takk til alle sangerne som opp igjennom har gitt oss mye sprek, fengende, ungdommelig, god og viktig Soul Children musikk!

Soul Kids koret tar dessverre en pause denne vinter/våren da vi har litt for snaut med sangere til å kunne fungere som et kor. Det er trist. Menigheten er svært glad for de flotte barna som setter sitt glade preg på forskjellige gudstjenester og møter! Vi håper at koret kan starte opp igjen etter hvert.

Vi vet vi har mange sangglade barn og unge i menigheten og vi vil gjerne få til et sangtilbud selv om Soul Children er nedlagt og Soul Kids tar pause. Derfor inviterer vi til prosjektkor/sanggruppe/solistgruppe…. – rett og slett et slags «søndagskor»!!

Dette er et tilbud til ALLE barn i ALLE aldre!

Vi har ingen øvelser på ukekvelder men møtes i kirka fredag 14.2. rett etter skoleslutt, (gi beskjed om noen skal hentes på SFO). Vi er ferdige kl.14.30.

Barna som ønsker å være med på «Søndagskoret», men som er under skolealder, møter direkte på øvelsen på søndag 16.2.

Etter denne ene fredagsøvelsen møtes vi i kirka kl.09.30 følgende søndager:

16.februar, familiegudstjeneste

6.april, familiegudstjeneste

11.mai, familiegudstjeneste

«Søndagskoret» øver fra kl.09.30-10.30. Så har vi en liten pause med frukt før vi går inn og synger på familiegudstjenesten kl.11.00.

Info og sangtekster vil bli delt ut på samlingen den 14.2.

Hiv dere med på fredagsøvelsen den 14. – vi har mange gøye sanger å lære dere!

Meld deg på til Tone på 99 29 81 33 eller via mail tone.schalla@kristiansand.kommune.no

 

Vær med og spre dette videre – det hadde vært gøy om det ble et stort «Søndagskor»!