Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

VIDERE; LEDERTRENING for fjorårskonfirmanter

I høst starter vi opp med VIDERE, et ledertreningskurs for fjorårskonfirmanter. Hittil er 6 konfirmanter meldt på, så det er plass til flere.

Kurset vil ha fokus på selvutvikling, identitet, selvbilde i lys av Guds ord og ledertrening. Vi vil arbeide i grupper og er opptatt av gode samtaler, øvelser, masse latter og god læring. Gruppa vil bli tilbudt å ha praksis ved å være hjelpeledere i ulike trosopplæringstiltak.

Vi er spente på VIDERE opplegget, og gleder oss til å bli enda mer kjent med ungdommer vi kjenner litt fra før!

HØSTENS PROGRAM:

Torsdag 31. okt

torsdag 7.  nov

mandag 11. nov

torsdag 21. nov

torsdag 28. nov

Alle kvelder er fra kl. 18.00 – 19.30

VELKOMMEN til å ta kontakt om du har glemt å melde deg på!