Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Babysang og småBARNAS er i gang!

Går du hjemme med baby ? Har du lyst til å bli kjent med andre foreldre og være med på et hyggelig samvær? Bli med på BABYSANG! Hver torsdag kl. 10.30 samles vi til sangstund før vi spiser sammen i 11 – tiden. Ta med niste og VÆR VELKOMMEN!!

SmåBARNAS er i gang! I etterkant av måltidet på SuperOnsdag (oddetallsonsdager ca kl. 17.30) er det småbarnssang for alle barn under skolealder. Her er det liv og en ellevill lydbølge; kom og vær med!