Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Hånes menighet har fått nytt flygel

flygel med blur

Yamaha AvantGrand N3 er selveste flaggskipet av hybridflygel

En musikkglad menighet
Hånes menighet har siden sin opprinnelse tidlig på 1980-tallet bygget menighet basert på frivillig innsats og egen givertjeneste. Siden etablering av menigheten og frem til i dag, har Hånes menighet vært preget av stor egeninnsats og et sterkt eierskap til egen menighet og lokalmiljø på Hånes. Menigheten har frem til i dag hatt rimelige og brukte pianoer. Musikk har alltid stått sentralt i Hånes menighets arbeid. Hver uke kommer en mengde barn og voksne sammen gjennom sang og musikk. En mangeårig drøm om et ordentlig instrument har nå endelig blitt en realitet.

Flygelet
Yamaha AvantGrand N3 er selveste flaggskipet av hybridflygel på markedet. Det er et elektronisk flygel men all mekanikk er analogt. Det betyr at du finner samme klaviatur, pedaler og mekanikk som på Yamaha sine største konsertflygeler. Lyden er fra flaggskipet C3 som er Yamaha sitt største konsertflygel og gjengis gjennom 12 høyttalere integrert i flygelet. Dette gjør at flygelet egner seg både til klassisk musikk så vel som sammen med band med fullt trøkk.

En stor takk til våre sponsorer
Flygelet har i sin helhet blitt betalt gjennom sponsorer. Hånes menighet utfordret lokalt næringsliv til å være med å realisere vår drøm. Det viste seg ikke å være så vanskelig. Alle bedriftene var meget positive til å støtte opp om musikkarbeidet vårt for barn, ungdom og voksne. Vi ønsker å løfte frem disse bedriftene som en takk for deres bidrag. Uten dem hadde vi ikke klart å realisere dette. Derfor vil dere se hvem de er, godt synlig på våre nye websider og infoskjermer i kirka i en periode fremover.

Vi håper flygelet vil være til stor glede i mange år og vil gi musikalske glimt av himmel og sette gode spor på jord.